Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 7 dni.

Jest to tzw. prawo do namysłu, umożliwiające kupującemu zapoznanie się z towarem i rozważenie racjonalności zakupu. To uprawnienie nie przysługuje w przypadku zakupów w sklepach tradycyjnych. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i zwrot towaru to dwie zupełnie różne czynności – konsument nie musi ich dokonywać jednocześnie.

By zwrot towary odbył się bez szybko i sprawnie klient musi napisać oświadczenie na adres serwis@htsa.com.pl w którym zamiesci informację o produkcie jaki zakupił.

Towar należy zwrócić do 7 dnia pod adres:

HTS-HIGH TECH STUDIO

ul. Boczna 8

44-240 Żory